English | Türkçe
Bu sayfa aracılığıyla tüm öğrenci ve personelimiz kullanıcı hesaplarıyla ilgili şifre işlemleri yapabilir, kurtarma e-posta adreslerini tanımlayabilirler.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ adresindeki form aracılığıyla kullanıcı kodu oluşturma işlemlerini başlatmalıdır.

ODTÜ Kullanıcı Kodu Şifre ve Kurtarma E-Postası İşlemleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/odtu-kullanici-kodu-sifre-ve-kurtarma-e-postasi-islemleri


GİRİŞ